Bakov nad Jizerou, ČOV – intenzifikace – stavební část

Číslo zakázky 21833
Místo Bakov nad Jizerou
Objednatel Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Projektant Sweco Hydroprojekt a.s.
Přípravář Ing. Petra Bayramová
Stavbyvedoucí Pavel Voháňka
Způsob provádění Generální dodavatel
Termín realizace 02/2019 - 08/2020
Smluvní cena 32,768 mil. Kč

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v Bakově nad Jizerou o kapacitě 5000 ekvivalentních obyvatel. Předmětem zakázky je stavební část zakázky. V rámci stavebních prací bude zrekonstruována odlehčovací komora, vybudován nový objekt mechanického předčištění, který bude zajišťovat předčištění odpadních vod.  Pro rovnoměrné rozdělení přítoku na obě biologické linky bude vybudován nový rozdělovací objekt. Obě aktivační nádrže budou stavebně navýšeny na provozní hloubku aktivační směsi cca 4,6 m. V aktivačních nádržích budou vestavěny nové nenosné příčky oddělující anoxický selektor, denitrifikační sekci a sekci nitrifikace Nově bude řešena technologie uskladnění dávkování chemického srážedla pro účely ustavení procesu zvýšené chemické eliminace sloučenin fosforu.Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v Bakově nad Jizerou o kapacitě 5000 ekvivalentních obyvatel. Předmětem zakázky je stavební část zakázky. V rámci stavebních prací bude zrekonstruována odlehčovací komora, vybudován nový objekt mechanického předčištění, který bude zajišťovat předčištění odpadních vod.  Pro rovnoměrné rozdělení přítoku na obě biologické linky bude vybudován nový rozdělovací objekt. Obě aktivační nádrže budou stavebně navýšeny na provozní hloubku aktivační směsi cca 4,6 m. V aktivačních nádržích budou vestavěny nové nenosné příčky oddělující anoxický selektor, denitrifikační sekci a sekci nitrifikace Nově bude řešena technologie uskladnění dávkování chemického srážedla pro účely ustavení procesu zvýšené chemické eliminace sloučenin fosforu.

Bakov nad Jizerou, ČOV – intenzifikace – stavební část

Politika integrovaného systému řízení Ještědské stavební společnosti

Jsme držitelé těchto certifikátů:

Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001 Certifikát IMS 9001