SČVK Turnov - rekonstrukce garáží č.st. 407

Číslo zakázky 21432
Místo Turnov
Objednatel Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Způsob provádění generální dodavatel
Termín realizace 2014/09 - 2015/07
Smluvní cena 9,8 mil. Kč

Technické parametry:

Stávající objekt garáží má obdelníkový půdorysný tvar o rozměrech 72x10,5m.Jedná se o jednopodlažní přízemní stavbu.Zatřešení je realizováno sedlovou střechou v úrovni 4.40m nad okol. terénem.Stavebními úpravami dojde zejména ke zvýšení světlé výšky unvitř objektu a průjezdné výšky vrat.Objekt bude nadezděn a realizována nová střešní konstrukce.Čelní stěna bude znovu vyzděna a nové stavební otvory budou prřispůsobeny novým sekčním vratům.Vyzdívky jsou provedeny cihelnými dutinovými bloky.Střešní konstrukce je navržena z dřevěných příhradových vazníků jako sedlová.Střešní kytina je z falcovaného plechu Lindab.Fasáda bude částečně opatřena KZS včetně soklu.Finální povrch fasády je minerální omítka.Veškeré výplně otvorů budou nová. Okna budou plastová s izolačním dvojsklem. vrata budou dodána velká sekční průmyslová s elektropohonem v barvě šedé.Podlay budou provedeny z drátkobetonu s minerálním vsypem. V tepelně izolovanách místnostech bude SDK podhed . Vnitří omítky jsou MVC štukové. v celém objektu budou provedeny nové rozvody elektro a ZTI.Výtápění je zajištěno plynovým kotlem.Součástí rekonstrukce je i výměna včech inženýrských sítí do stávajícího objektu garáží.

11

Aktuální informace

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line

Politika integrovaného systému řízení Ještědské stavební společnosti

Jsme držitelé těchto certifikátů:

Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001 Certifikát IMS 9001