SČVK Turnov - rekonstrukce garáží č.st. 407

Číslo zakázky 21432
Místo Turnov
Objednatel Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Způsob provádění generální dodavatel
Termín realizace 2014/09 - 2015/07
Smluvní cena 9,8 mil. Kč

Technické parametry:

Stávající objekt garáží má obdelníkový půdorysný tvar o rozměrech 72x10,5m.Jedná se o jednopodlažní přízemní stavbu.Zatřešení je realizováno sedlovou střechou v úrovni 4.40m nad okol. terénem.Stavebními úpravami dojde zejména ke zvýšení světlé výšky unvitř objektu a průjezdné výšky vrat.Objekt bude nadezděn a realizována nová střešní konstrukce.Čelní stěna bude znovu vyzděna a nové stavební otvory budou prřispůsobeny novým sekčním vratům.Vyzdívky jsou provedeny cihelnými dutinovými bloky.Střešní konstrukce je navržena z dřevěných příhradových vazníků jako sedlová.Střešní kytina je z falcovaného plechu Lindab.Fasáda bude částečně opatřena KZS včetně soklu.Finální povrch fasády je minerální omítka.Veškeré výplně otvorů budou nová. Okna budou plastová s izolačním dvojsklem. vrata budou dodána velká sekční průmyslová s elektropohonem v barvě šedé.Podlay budou provedeny z drátkobetonu s minerálním vsypem. V tepelně izolovanách místnostech bude SDK podhed . Vnitří omítky jsou MVC štukové. v celém objektu budou provedeny nové rozvody elektro a ZTI.Výtápění je zajištěno plynovým kotlem.Součástí rekonstrukce je i výměna včech inženýrských sítí do stávajícího objektu garáží.

11

Aktuální informace

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2017

  HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2017 Hudba na jedné straně, stavba na straně druhé
  jsou projevem lidské tvůrčí činnosti.

  Imaginace, hledání témat mimo „realitu všedního dne“,
  jsou...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line