Inženýrské sítě pro RD Mimoň p.č. 2640/1

Číslo zakázky 21302
Místo Mimoň
Objednatel Sdružení - Výstavba IS Mimoň
Projektant DTZ Liberec s.r.o., U Věže 149/8, 460 01 Liberec (Ing. Jaromír Pešek)
Přípravář Ing. Ludmila Kynčlová
Stavbyvedoucí Martin Hroch
Způsob provádění Generální dodavatel
Termín realizace 2013/04 - 2013/08

Stavba obsahuje:

zpevněné plochy - 4012 m2 (komunikace 3240 m2 a chodníky a sjezdy na pozemky 772 m2) prostor mezi pozemky od ul. Kosovo Pole směrem k silnici Mimoň - Vranov je navržen v šíři 11 m, kde bude umístěna komunikace šíře 5,5 m s jednostranným chodníkem v šíři 1,5 m, z této komunikace jsou řešeny dvě odbočky - komunikace šířky 4 m směrem k ul. Ralská, z nově navržených komunikací bude pro jednotlivé izolované RD zřízeno 25 sjezdů a ke dvěma řadovým RD budou zřízeny 3 sjezdy, u řadového RD bude příjezd k RD rozšířen tak, aby vzniklo obratiště pro vozidla technických služeb,

nově navržená komunikace š. 5,5 m bude propojena s ul. Kosovo Pole pouze propojujícím chodníkem š. 3 m (v souběhu se stávající soukromou účelovou komunikací),
odvodnění komunikací je řešeno do otevřeného příkopu podél komunikací, kde se budou dešťové vody likvidovat vsakováním.

veřejné plochy - na pozemku jsou vyčleněny o výměře 500 m2

rozvody vody - vodovodní řad o celkové délce 706 m, materiál PE 90, PEHD 100 SDR 11 s dvěma podzemními hydranty a 33 přípojkami HDPE 32 v délce cca 8 m s ukončením ve vodoměrné šachtě na jednotlivých pozemcích RD

kanalizace (splašková kanalizace) - kanalizační řad - trasa "A" - PVC DN 300 - 367 m, trasa "B" a "C" PVC DN 250 191 m, s 18 ks kontrolních kanalizačních šachet

- sdružené kanalizační přípojky PVC DN 200 v délce 23,53 m a 17,76 m a PVC DN 250 v délce 39,43 m, od kontrolních kanalizačních šachet přípojky k řadovým RD z PVC DN 250 v délkách 9,8 m, 9,8 m, 10 m, 7,6 m, 22,2 m, 10,7 m, 8,1 m, 21,2 m, (v celkové délce 101,4 m) s ukončením v kontrolní šachtičce

- pro izolované RD odbočky PVC 150 v průměrné délce 7 m v počtu 25 s ukončením v kontrolní šachtě na  pozemku RD (celková délka cca 252 m)

plynové rozvody - středotlaké plynové rozvody - potrubí RAU PE 80-SDR 11-110/10 v celkové délce 546 m, od plynovodního řadu plynové přípojky v počtu 33 ks v celkové délce 1216,5 m s ukončením v pilířku s regulátorem tlaku ( napojení rozvodů ke stávající distribuční soustavě STL plynovod PE plynovod PE d 63 v ulici Kosovo Pole)

protihluková bariéra (stěna) - výška 4,5 m a délka 120 m (u provozu dřevařské výroby) na poz. p.č. 2768/1.

Inženýrské sítě pro RD Mimoň p.č. 2640/1

Aktuální informace

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line

Politika integrovaného systému řízení Ještědské stavební společnosti

Jsme držitelé těchto certifikátů:

Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001 Certifikát IMS 9001