Kamenický Šenov – kanalizace a vodovod

Číslo zakázky 2918
Místo Kamenický Šenov
Objednatel Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Projektant Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přípravář Jaromír Koudelka
Stavbyvedoucí Milan Šmerda
Způsob provádění Sdružení SYNER-JSS
Termín realizace 03/2010 - 07/2011
Smluvní cena 63,964 mil.

Cílem je dobudovat kanalizační sytém města s oddělením dešťových vod a vod splaškových a tím se přiblížit cílům definovaným v Podnikatelském záměru Severočeské vodárenské společnosti do roku 2010.

Investiční akce SVS řeší odkanalizování těch částí města Kamenický Šenov, které jsou v současné době odkanalizovány prostřednictvím starých dílčích jednotných nevyhovujících kanalizačních systémů. Tyto jednotlivé jednotné kanalizační systémy jsou vyústěny kanalizačními výúsťmi do Šenovského potoka.

Veškeré splaškové odpadní vody budou čištěny na městské čistírně odpadních vod v České Kamenici. S ohledem na nadbytek balastních vod na této ČOV, které do ní natékají z jednotné kanalizace v České Kamenici, je nutné zajistit z Kamenického Šenova jen přítok splaškových odpadních vod s minimalizací přítoku vod balastních. To lze zajistit pouze vybudováním nové vodotěsné oddělené splaškové kanalizace a nových splaškových kanalizačních přípojek. Předpokládá se, že počet připojených objektů se bude pohybovat kolem 270, což znamená, že nově bude připojeno na kanalizaci s navazujícím čištěním odpadních vod na ČOV až 1350 obyvatel.

Stávající jednotné stoky budou ponechány v provozu nadále jako stoky dešťové, vyústěné do Šenovského potoka. V některýc hulicích souběžně s pokládkou nové kanalizace proběhne i rekonstrukce opakovaně poruchových starých vodovodních řadů.

Celková délka nových splaškových kanalizačních stok z kameninového potrubí o průměrech 250 a 300 mm je 6 331 metrů. Počet kanalizačních přípojek na veřejných pozemcích je 278.

Celková délka rekonstruovaných vodovodních řadů je 2 321 metrů.

Kamenický Šenov – kanalizace a vodovod

Aktuální informace

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line

Politika integrovaného systému řízení Ještědské stavební společnosti

Jsme držitelé těchto certifikátů:

Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001 Certifikát IMS 9001