Liberec, Na Zápraží, Orlí, Měsíčná - odstranění výustí I.etapa

Číslo zakázky 21605
Místo Liberec
Objednatel Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Projektant AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, Ústí nad Labem
Přípravář Jaromír Koudelka
Stavbyvedoucí Martin Hroch
Stavební dozor VK Komplet s r.o., Ing. Jiří Jiruška
Způsob provádění Generální dodavatel
Termín realizace 06/2016-12/2016
Smluvní cena 5,4 mil. Kč

Jedná se o rekonstrukci kanalizace KT 300 v délce 189 m včetně přepojení přípojek, rekonstrukci vodovodu PE 110 v délce 180 m včetně přípojek a 3 ks podzemních hydrantů, výstavbu čerpací stanice odpadních vod a výtlaku OC 110 v délce 26 m, který vede přemostěním přes řeku Nisu do nové kanalizace, směrované na ČOV Liberec. Při výstavbě bylo nutno přeložit 19 m plynovodní přípojky PE 63 z důvodu kolize s novou kanalizací. Po výstavbě a zprovoznění díla byla zazděna původní výusť kanalizace do řeky Nisy.

Liberec, Na Zápraží, Orlí, Měsíčná - odstranění výustí I.etapa

Aktuální informace

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2017

  HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2017 Hudba na jedné straně, stavba na straně druhé
  jsou projevem lidské tvůrčí činnosti.

  Imaginace, hledání témat mimo „realitu všedního dne“,
  jsou...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line