Lindava, Svitava - Vodovod

Číslo zakázky 21301
Místo Lindava
Objednatel SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa
Projektant Severočeská vodárenská společnost s.r.o.
Přípravář Jaromír Koudelka
Stavbyvedoucí Martin Hroch
Stavební dozor Ing. Jarmila Tavodová
Způsob provádění Subdodavatel
Termín realizace 05/2013 - 07/2013
Smluvní cena 3,325 mil.


Pro tuto stavbu jsme dodávali věžový vodojem, AT stanici a vystrojení šachty nad vrtem.Věžový vodojem je vysoký 30 m, má objem 60 m3, vyroben je z uhlíkatých ocelí, nádrž i stojan jsou chráněny tepelnou izolací s hliníkovým opláštěním. Dodavatelem vodojemu je AKVAEL s.r.o.Automatická tlaková stanice ITT VOGEL - typ VHD 2.4/2-230-2 HYDROVAR je umístěna v podzemní plastové šachtě v km 4,235 vodovodního řadu 1b.V šachtě nad stávajícím vrtem bylo vyměněno čerpadlo a osazeny armatury pro propojení vodojemu, nového vodovodního řadu a stávajícího zásobení bytovek.

Aktuální informace

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2017

  HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2017 Hudba na jedné straně, stavba na straně druhé
  jsou projevem lidské tvůrčí činnosti.

  Imaginace, hledání témat mimo „realitu všedního dne“,
  jsou...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line