Lindava, Svitava - Vodovod

Číslo zakázky 21301
Místo Lindava
Objednatel SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa
Projektant Severočeská vodárenská společnost s.r.o.
Přípravář Jaromír Koudelka
Stavbyvedoucí Martin Hroch
Stavební dozor Ing. Jarmila Tavodová
Způsob provádění Subdodavatel
Termín realizace 05/2013 - 07/2013
Smluvní cena 3,325 mil.


Pro tuto stavbu jsme dodávali věžový vodojem, AT stanici a vystrojení šachty nad vrtem.Věžový vodojem je vysoký 30 m, má objem 60 m3, vyroben je z uhlíkatých ocelí, nádrž i stojan jsou chráněny tepelnou izolací s hliníkovým opláštěním. Dodavatelem vodojemu je AKVAEL s.r.o.Automatická tlaková stanice ITT VOGEL - typ VHD 2.4/2-230-2 HYDROVAR je umístěna v podzemní plastové šachtě v km 4,235 vodovodního řadu 1b.V šachtě nad stávajícím vrtem bylo vyměněno čerpadlo a osazeny armatury pro propojení vodojemu, nového vodovodního řadu a stávajícího zásobení bytovek.

Aktuální informace

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line

Politika integrovaného systému řízení Ještědské stavební společnosti

Jsme držitelé těchto certifikátů:

Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001 Certifikát IMS 9001