Osečná - kanalizace a ČOV - 1.etapa

Číslo zakázky 21306
Místo Osečná
Objednatel Město Osečná
Projektant Severočeské vodovody,a.s. - útvar projekce, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec - Vratislavice
Přípravář Ing.Ludmila Kynčlová, Lukáš Bělina
Stavbyvedoucí Vít Koudelka, Martin Hroch
Stavební dozor Jiří Bouma
Způsob provádění Generální dodavatel
Termín realizace 03/2014 až 09/2015
Smluvní cena 79 mil. Kč bez DPH

Stavba zahrnuje:

ČOV - mechanicko-biologická ČOV - kapacita ČOV - 1300 EO. Splašková kanalizace - stoky DN250-1982m,DN300-1614,DN400-88m

Osečná - kanalizace a ČOV - 1.etapa

Aktuální informace

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2017

  HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2017 Hudba na jedné straně, stavba na straně druhé
  jsou projevem lidské tvůrčí činnosti.

  Imaginace, hledání témat mimo „realitu všedního dne“,
  jsou...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line