Současné významné projekty

Nabízíme práce dle uvedených živnostenských oprávnění, konzultační a poradenské služby a servis v oborech:

V oblasti provádění staveb

 • Výstavba a rekonstrukce vodovodů, vodojemů, kanalizaci a čistíren odpadních vod.
 • Výstavba a rekonstrukce domů, bytů a průmyslových objektů.
 • Obnova rybníků a koryt vodních toků.
 • Rekultivace skládek.

V oblasti inženýrské činnosti

 • Zajištění projektové a posudkové dokumentace v oblastech geologie, inženýrské geologie
  petrografie a mineralogie
 • Zajištění projektové a posudkové dokumentace vrtů všech typů, hydrogeologických posudků,
  provedení čerpacích a vsakovacích pokusů
 • Zajištění dokumentace výpočtu zásob a plánu otevírky a dobývání těžby nerostných surovin
 • Zajištění provedení všech druhů geofyzikálních měření, vyhledávání starých potrubí a
  inženýrských sítí, zjišťování úniku kapalin nedestruktivními metodami, zjišťování podzemních
  prostor a kaveren, vyhodnocení a grafické znázornění naměřených výsledků

Aktuální informace

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line

Politika integrovaného systému řízení Ještědské stavební společnosti

Jsme držitelé těchto certifikátů:

Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001 Certifikát IMS 9001