Současné významné projekty

Nabízíme práce dle uvedených živnostenských oprávnění, konzultační a poradenské služby a servis v oborech:

V oblasti provádění staveb

 • Výstavba a rekonstrukce vodovodů, vodojemů, kanalizaci a čistíren odpadních vod.
 • Výstavba a rekonstrukce domů, bytů a průmyslových objektů.
 • Obnova rybníků a koryt vodních toků.
 • Rekultivace skládek.

V oblasti inženýrské činnosti

 • Zajištění projektové a posudkové dokumentace v oblastech geologie, inženýrské geologie
  petrografie a mineralogie
 • Zajištění projektové a posudkové dokumentace vrtů všech typů, hydrogeologických posudků,
  provedení čerpacích a vsakovacích pokusů
 • Zajištění dokumentace výpočtu zásob a plánu otevírky a dobývání těžby nerostných surovin
 • Zajištění provedení všech druhů geofyzikálních měření, vyhledávání starých potrubí a
  inženýrských sítí, zjišťování úniku kapalin nedestruktivními metodami, zjišťování podzemních
  prostor a kaveren, vyhodnocení a grafické znázornění naměřených výsledků

Aktuální informace

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2017

  HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2017 Hudba na jedné straně, stavba na straně druhé
  jsou projevem lidské tvůrčí činnosti.

  Imaginace, hledání témat mimo „realitu všedního dne“,
  jsou...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line