Tlakové zkoušky

Zkoušky těsnosti kanalizačních trubek se provádějí po dokončení výstavby nové sítě, při kontrole starých rozvodů nebo po rekonstrukci potrubíči kanalizace. Naše společnost využívá nejmodernější zařízení na tlakové zkoušky potrubíkanalizace, která umožňují průběh tlaku při zkoušce převádět do digitální formy a sledovat jej na displeji po celou dobu měření. Software provádí sběr dat, archivaci, vyhodnocení jednotlivých zkoušek a zpracování do protokolů s grafickým zobrazením průběhu zkoušky.

ZKOUŠKY TĚSNOSTI PROVÁDÍME DLE NORMY:

 • ČSN EN 1610 (75 6114)

ZKOUŠKY TĚSNOSTI PROVÁDÍME METODOU:

 • stlačeným vzduchem (metoda „L“)

ZKOUŠKA STLAČENÝM VZDUCHEM:

Tlakovou zkouškou těsnosti vzduchem provádíme zkoušky těsnosti potrubí, stok a kanalizačních šachet.

Tlaková zkouška těsnosti vzduchem je vhodná pro všechny druhy materiálů potrubí, je rychlá a ekonomická – odpadá finančně náročné napouštění úseku vodou.

Předpokladem pro provedení zkoušky metodou stlačeným vzduchem je:

 • vyčištěné potrubí a dno revizní šachty
 • možnost příjezdu techniky k revizní šachtě
 • možnost osazení uzávěrů do odboček zkoušeného úseku

Vlastnosti zařízení pro tlakové zkoušky potrubí:

 • měřicí přístroj pro vzduch a vakuum, měřící rozsah – 300 až +300 mbar
 • plnění, zkoušení a vyprazdňování zkoušeného potrubí ručně ovládaným kulovým kohoutem
 • dimenzování potrubí v kufru: ½“
 • přípojný panel s odbočkou
 • vstup stlačeného vzduchu
 • výstup vzduchu zkušeného prostoru
 • odvzdušnění
 • s vestavěným průmyslovým PC displejem
 • s přípojkou pro tiskárnu a disketovou mechanikou
 • program pro tlakové zkoušky s pořízením kmenových dat a vytištěním protokol pro WINDOWS 98, 2000, XP
 • dle DIN EN 1610
Těsnící vaky potrubí

Těsnící vaky potrubí

Těsnící vaky potrubí slouží pro rychlé a spolehlivé utěsnění stok a potrubí. Používají se hlavně při opravách, údržbě, haváriích a při zkouškách těsnosti nových a sanovaných potrubí dle ČSN 756909. Jsou proto nezbytným pomocníkem pro...

Tlakové zkoušky kanalizace a potrubí

Tlakové zkoušky kanalizace a potrubí

Zkoušky těsnosti kanalizačních trubek se provádějí po dokončení výstavby nové sítě, při kontrole starých rozvodů nebo po rekonstrukci potrubí či kanalizace. Naše společnost využívá nejmodernější zařízení na tlakové zkoušky potrubí a kanalizace,...

Aktuální informace

 • Hledáme strojníka na bagry a nakladače

  Náplň práce: provádění zemních prací, bagrování, údržba stroje, spolupráce se stavební četou na realizovaných zakázkách při výstavbě, opravách a rekonstrukcích venkovních...

  » více

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line

Politika integrovaného systému řízení Ještědské stavební společnosti

Jsme držitelé těchto certifikátů:

Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001 Certifikát IMS 9001