ÚV Souš – Harrachov, vodovodní přivaděč

Číslo zakázky 2908
Místo Souš - Harrachov
Objednatel Severočeská vodárenská společnost a.s.
Projektant Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přípravář Jaromír Koudelka
Stavbyvedoucí Jaroslav Hájek
Stavební dozor Jiří Kozák
Způsob provádění Sdružení SYNER – JSS
Termín realizace 07/2009- 10/2010
Smluvní cena 89,000 mil.

Více o stavbě:
Trasa vodovodního přivaděče v celkové délce 12,702 km prochází katastrálním územím Desná III, Polubný a Harrachov. Zvolená trasa zajistí vedle zásobování Harrachova rovněž výhledové zásobování vodou zástavby podél trasy přivaděče, kde jsou místní zdroje nekvalitní anebo v období zámrzu zanikají. Přívodní řad je proto navržen pro průměrný průtok 30 l/s a maximální průtok až 40 l/s. Cílem projektu je zajistit zásobování kvalitní pitnou vodou ze Souše pro celkem cca 2 000 v lokalitě trvale žijících připojených obyvatel (v sezóně až 10 000 obyvatel, vč. rekreantů).
Trasa je vedena převážně v komunikacích a cestách. Výjimku tvoří 250 metrů dlouhý úsek v lesním průseku sjezdové tratě Mýtiny v KRNAPu a cca 500 metrů je vedeno po loukách. Výškově začíná přivaděč u úpravny vody Souš (750 m. n. m.), překonává 785 m.n. m. v Polubnéma 731 m. n. m na Mýtinách. Klesá na 630 m. n. m. při přechodu Jizery v Horním Kořenově a na649 m. n. m. při přechodu Milnice v Harrachově. Uvedené výškové poměry vyžadují umístění dvou čerpadel s rozpětím 10 – 30 l/s v objektu úpravny vody Souš.
Jako trubní materiál bude použit odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) a pro úsek v délce 890 metrů v údolí Jizery tvárná litina. Vzhledem k tomu, že v uvedené oblasti v období listopad – duben leží cca 150 dní sněhová pokrývka, bude potrubí uloženo ve větší hloubce, než je obvyklé v jiných regionech: 75% trasy bude v hloubce 1,8 – 2 metry a 11% trasy dokonce v hloubce přes dva metry.

ÚV Souš – Harrachov, vodovodní přivaděč

Aktuální informace

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2017

  HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2017 Hudba na jedné straně, stavba na straně druhé
  jsou projevem lidské tvůrčí činnosti.

  Imaginace, hledání témat mimo „realitu všedního dne“,
  jsou...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line