ÚV Souš – Harrachov, vodovodní přivaděč

Číslo zakázky 2908
Místo Souš - Harrachov
Objednatel Severočeská vodárenská společnost a.s.
Projektant Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přípravář Jaromír Koudelka
Stavbyvedoucí Jaroslav Hájek
Stavební dozor Jiří Kozák
Způsob provádění Sdružení SYNER – JSS
Termín realizace 07/2009- 10/2010
Smluvní cena 89,000 mil.

Více o stavbě:
Trasa vodovodního přivaděče v celkové délce 12,702 km prochází katastrálním územím Desná III, Polubný a Harrachov. Zvolená trasa zajistí vedle zásobování Harrachova rovněž výhledové zásobování vodou zástavby podél trasy přivaděče, kde jsou místní zdroje nekvalitní anebo v období zámrzu zanikají. Přívodní řad je proto navržen pro průměrný průtok 30 l/s a maximální průtok až 40 l/s. Cílem projektu je zajistit zásobování kvalitní pitnou vodou ze Souše pro celkem cca 2 000 v lokalitě trvale žijících připojených obyvatel (v sezóně až 10 000 obyvatel, vč. rekreantů).
Trasa je vedena převážně v komunikacích a cestách. Výjimku tvoří 250 metrů dlouhý úsek v lesním průseku sjezdové tratě Mýtiny v KRNAPu a cca 500 metrů je vedeno po loukách. Výškově začíná přivaděč u úpravny vody Souš (750 m. n. m.), překonává 785 m.n. m. v Polubnéma 731 m. n. m na Mýtinách. Klesá na 630 m. n. m. při přechodu Jizery v Horním Kořenově a na649 m. n. m. při přechodu Milnice v Harrachově. Uvedené výškové poměry vyžadují umístění dvou čerpadel s rozpětím 10 – 30 l/s v objektu úpravny vody Souš.
Jako trubní materiál bude použit odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) a pro úsek v délce 890 metrů v údolí Jizery tvárná litina. Vzhledem k tomu, že v uvedené oblasti v období listopad – duben leží cca 150 dní sněhová pokrývka, bude potrubí uloženo ve větší hloubce, než je obvyklé v jiných regionech: 75% trasy bude v hloubce 1,8 – 2 metry a 11% trasy dokonce v hloubce přes dva metry.

ÚV Souš – Harrachov, vodovodní přivaděč

Aktuální informace

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line

Politika integrovaného systému řízení Ještědské stavební společnosti

Jsme držitelé těchto certifikátů:

Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001 Certifikát IMS 9001